logga Eskil - Ett system för ekonomisk statistik för prövningar
Denna webbtjänst har upphört.

Vid eventuella frågor kontakta KTA, Karolinska Trial Alliance, eller FoU-ledningen.