Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Utlysningar med anvisningar
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Här får du information om utlysningar och tidplan för respektive anslag.
Anslagsform/utlysning Startdatum Slutdatum Beslut
ALF Medicin
» Utlysning och anvisningar
» Announcement
1 januari 19 februari Hösten 2018
ALF Pedagogik
» Utlysning och anvisningar
» Announcement
1 januari 19 mars Hösten 2018
KIs pedagogiska projektmedel
» Utlysning och anvisningar
» Announcement
1 januari 19 mars september/oktober
NSV Projekt
» Utlysning och anvisningar
1 januari 9 april Hösten 2018
Klinisk postdoktor
» Utlysning och anvisningar
5 februari 19 mars 26 juni
Klinisk forskare
» Utlysning och anvisningar
5 februari 19 mars 26 juni
Forskar ST
» Utlysning och anvisningar
5 februari 19 mars 26 juni
Högre klinisk forskare
» Utlysning och anvisningar
5 februari 19 mars 26 juni
Core faciliteter
» Utlysning och anvisningar
1 februari 3 april Hösten 2018
HMT projektmedel
» Utlysning och anvisningar
25 april 11 juni Hösten 2018
SU-SLL
» Utlysning och anvisningar
Trafik och Region
» Utlysning och anvisningar
14 juni 13 september oktober/november
Lilla barnets fond
» Utlysning och anvisningar
27 juni 16 augusti oktober
Innovationsfonden
» Utlysning och anvisningar
1 januari 31 januari 31 mars
Partikelutredning tunnelbanan
» Utlysning och anvisningar
14 februari 15 mars april 2018
CIMED Forskarmånader
» Utlysning och anvisningar
9 maj 13 juni oktober 2018
Klinisk forskare med vårdutbildning
» Utlysning och anvisningar
1 juli 27 augusti november 2018