Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2018-06-29
Utlysning av stöd till Klinisk forskare med vårdutbildning 2019

Forskningsrådet utlyser nu medel för stöd till tio kliniska forskartjänster för personer med grundutbildning som antingen arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped, röntgensjuksköterska, socionom/kurator, sjuksköterska eller tandhygienist.

Satsningen görs för att stärka möjligheterna för dessa yrkesgrupper att fortsätta klinisk forskning i kombination med klinisk tjänst efter avlagd doktorsexamen.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 juli 2018 och sista ansökningsdag är den 27 augusti 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas av Forskningsrådet i november 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

» Läs mer i utlysningen om Klinisk forskare med vårdutbildning

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson
Sofia Baez-Catalan: 070-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se2018-06-26
Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2019

Lilla barnets fond är en ideell förening som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Lilla barnets fond leds av en styrelse som ansvarar för all verksamhet och de viktigaste uppgifterna är att samla in medel till föreningen, fatta beslut om att dela ut forskningsanslag och vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd och den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

För ansökan om forskningsstöd till 2019 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. En digital ansökan underlättar både ansökningsförfarandet och bedömning av inkomna ansökningar.

Ansökningsperioden startar den 27 juni 2018 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 16 augusti 2018 kl. 16.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden lena.westas@kbh.uu.se.

Tekniska frågor kan skickas till sofia.p.baez-catalan@sll.se, tel 08-737 45 18

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.2018-06-12
Utlysning Trafik och Region 2019

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockholms läns landsting, SLL, samverkar kring utbildning, forskning och innovation inom landstingets kärnområden. Landstinget vill bidra till att forskning som stärker landstingets verksamheter bedrivs vid KTH.

Aktuell utlysning, Trafik och Region 2019, omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Utlysningen av medel från SLL uppgår preliminärt till 3 miljoner kronor för perioden 2019-2020. Varje enskilt projekt kan beviljas medel med max 1 miljon kronor per år, för maximalt två år, med start 2019. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

Ansökningsperioden för Trafik och Region 2019 pågår från den 14 juni 2018 till och med den 13 september 2018 kl. 18.00.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting:
Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys: 08-686 16 34, gabriella.nilsson@sll.se

Regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting
Jonas Edholm, Handläggare: 073-087 44 82, jonas.edholm@sll.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.rendahl@sll.se

Koordinator vid KTH:
Viktoria Halltell, 070-190 13 59, halltell@kth.se

För frågor kring webbansökan
Sofia Baez-Catalan: 070-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se2018-06-18
Avslutad - CIMED forskarmånader 2019-2021

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas under hösten 2018.2018-06-12
Avslutad - Hälsa, Medicin och Teknik 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas under hösten 2018.2018-04-24
Avslutad - NSV 2019 Nätverkssjukvården i SLL

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas i september/oktober 2018.2018-02-19
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.   Aktuella utlysningar:

- Trafik och Region 2019
- Lilla barnets fond 2018
- Klinisk forskare med vårdutbildning 2019


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Sofia Baez-Catalan
tel: 070-737 45 18
sofia.p.baez-catalan@sll.se


Henrik Enocsson Zotterman
(Föräldraledig juli - november)
tel: 070-7375734
henrik.enocsson-zotterman@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Viktoria Halltell
halltell@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in