Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2017-10-19
HMT - besked om beslut

Slutgiltigt beslut ej fattat än.

Besked lämnas förhoppningsvis måndag 23 oktober.2017-10-06
Avslutad - utlysning av förstudiemedel 2018 inom landstingssamarbetet SU-SLL

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning fattas i december.2017-09-26
Dags att ansöka om pengar för idéutveckling

Landstingets Innovationsfond har utökats till 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Fonden stödjer utvecklingen av idéer om innovativa produkter, tjänster och metoder som kan förbättra hälso- och sjukvården. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad vård kan ansöka.


Utvecklingen av innovationer har en central roll i Stockholms läns landstings satsning på att stärka hälso- och sjukvården. Därför har möjligheten utökats för vårdens medarbetare att få stöd i att utveckla idéer om hur utmaningar i det dagliga arbetet kan lösas. Det första perioden för att ansöka om medel ur Innovationsfonden är mellan 26 september och 23 oktober och nästa period är planerad till mellan 1 januari och 31 januari 2018. Det är även möjligt att ansöka om för fortsättning av projekt som redan tidigare har fått medel.

Stöd för din ansökan
Ansökan ska göras via en särskild webbsida. Mer information om detta och stöd för hur du kan utforma din ansökan hittar du på   sllinnovation.se/innovationsfonden

Här kan du också få hjälp av en instruktionsfilm om hur det går till att fylla i ansökan.   https://youtu.be/RE7CsJ1wNxI

För din inspiration finns även en film där du kan höra en rad personer berätta om hur Innovationsfonden har gett dem möjlighet att utveckla sina idéer.   Se filmen här

Du hittar också exempel på innovationer som bland annat har utvecklats med stöd ur Innovationsfonden i publikationen ”Goda innovationer”.   sllinnovation.se/innovationsfonden

Innovationsfonden en del av SLL Innovation
Innovationsfonden är en del av SLL Innovation som är en paraplyorganisation för innovationsverksamheten inom Stockholms läns landsting. Innovationsarbetet är en del av landstingets satsning på att möta den växande befolkningens behov av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

  Läs mer på SLL Innovations webbsida2017-09-25
Preliminärt besked om tilldelning har mailats - ALF Medicin 2018, ALF Pedagogik 2018 och NSV 2018

Efter ledningsgruppens KI/SLL möte den 22 september har idag mail skickats från info.fouu.karolinska@sll.se med preliminärt besked om tilldelning av ALF Medicin projektmedel 2018, ALF Pedagogik projektmedel 2018 samt NSV projektmedel 2018.

Beslut om tilldelning fattas av landstingets arbetsutskott den 24 oktober varefter definitivt besked meddelas via mail.2017-09-15
Avslutad - utlysning Trafik och Region 2018

Ansökningsperioden är slut och beredning pågår.

Beslut om fördelning fattas under hösten.2017-08-28
Avslutad - utlysning av Lilla barnets fond 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning fattas under hösten.2017-06-20
Avslutad - utlysning av HMT 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning fattas under hösten.   Aktuella utlysningar:

- Innovationsfonden 2018


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Johan Schuber
jschuber@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in