Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2018-01-12
Seminarier inför ALF Medicin 2019 - OBS: Inställt 16 januari, Huddinge

På grund av för få anmälningar är seminariet 16 januari i Huddinge inställt. Anmäl er gärna till de övriga tillfällena nedan.

Välkommen till seminarium inför årets ansökan om ALF Medicin 2019. Vad är ALF-medel, vem kan söka, hur söker man och vad innehåller en bra ansökan?

Lyssna på och ställ frågor till professor emeritus Lars Norgren, Örebro. Han är ordförande i prioriteringsgruppen för medicinsk teknik, vårdprocess och vårdorganisation (PG8) och har stor erfarenhet av bedömning och prioritering av ansökningar om forskningsanslag.

Medverkar gör också Henrik Enocsson, handläggare, FoU-ledningen Karolinska Universitetssjukhuset.

Tre tillfällen i januari 2018:
INSTÄLLT: 16 januari kl. 12.00-13.30, Karolinska Huddinge, K2-huset, K64, kursrum 2
30 januari kl. 12.00-13.30, Karolinska Solna, Leksellsalen, Eugeniahemmet,T3:02
31 januari kl. 12.00-13.30, Södersjukhuset, sal Halldin, hiss P, plan 0

Sista anmälningsdag för seminariet den 16 januari är den 10 januari.
Sista anmälningsdag för seminarierna den 30 och 31 januari är den 24 januari.

Gör din anmälan till ALF Medicin-seminariet » här

Ingen lunchmat kommer att serveras.
2018-01-02
Nu är ansökningsmöjligheten för Innovationsfonden öppen och kan du fortsatt ansöka om pengar för idéutveckling för 2018!

Landstingets Innovationsfond har utökats till 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år. Fonden stödjer utvecklingen av idéer om innovativa produkter, tjänster och metoder som kan förbättra hälso- och sjukvården. Alla som arbetar inom landstingsfinansierad vård kan ansöka Utvecklingen av innovationer har en central roll i Stockholms läns landstings satsning på att stärka hälso- och sjukvården. Därför har möjligheten utökats för vårdens medarbetare att få stöd i att utveckla idéer om hur utmaningar i det dagliga arbetet kan lösas. Det första perioden för att ansöka om medel från Innovationsfonden 2018 genomfördes under hösten.

Nu pågår ansökningsperiod 2; mellan 1 januari och 31 januari 2018 kan du ansöka om medel för idéutveckling. Läs utlysningstexten på sllinnovation.se /innovationsfonden Det är även denna gång möjligt att ansöka om för fortsättning av projekt som redan tidigare har fått medel.

Stöd för din ansökan
Ansökan ska göras via webbsidan SLL forskningsstöd. Mer information om detta och stöd för hur du kan utforma din ansökan hittar du på sllinnovations.se/innovationsfonden, här finns hela utlysningstexten med instruktioner och regler för ansökan. Här kan du också få hjälp av en instruktionsfilm om hur det går till att fylla i ansökan: https://youtu.be/RE7CsJ1wNxI

För din inspiration finns även en film där du kan höra en rad personer berätta om hur Innovationsfonden har gett dem möjlighet att utveckla sina idéer. Du hittar den på sllinnovation.se/innovationsfond. Du hittar också exempel på innovationer som bland annat har utvecklats med stöd ur Innovationsfonden i publikationen ”Goda innovationer”.

Innovationsfonden en del av SLL Innovation
Innovationsfonden är en del av SLL Innovation som är en paraplyorganisation för innovationsverksamheten inom Stockholms läns landsting. Innovationsarbetet är en del av landstingets satsning på att möta den växande befolkningens behov av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Läs mer på sllinnovation.se/innovationsfonden

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Kontaktpersoner
Anette Alkebo: 072-569 41 15, annette.alkebo@sll.se2017-12-20
Lena Olsén slutar på FoU-ledningen

Lena Olsén går i pension i samband med årsskiftet och efterträds av Henrik Enocsson.

Henriks kontaktuppgifter är:
FoU-ledningen, Eugeniahemmet T4:01, Karolinska Solna
henrik.enocsson@sll.se, 072-469 86 082017-12-20
Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2019

Forskningsrådet utlyser projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2018 och sista ansökningsdag är den 19 februari 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson@sll.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se2017-12-20
Utlysning av NSV 2019 - Nätverkssjukvården i SLL

Stockholms läns landsting utlyser medel för Nätverkssjukvården i SLL 2019 för att främja forskningen i nätverkssjukvården.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2018 och sista ansökningsdag är den 9 april 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson@sll.se
Annelie Mansén: 070-635 30 64, anneli.mansen@sll.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se2017-12-20
Utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2019

På uppdrag av KI-SLL Ledningsgrupp utlyser KI-SLL Utbildningsråd sökbara ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2018 och sista ansökningsdag är den 19 mars 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Susanne Kalén: 12 31 46 29, susanne.b.kalen@sll.se
Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson@sll.se2017-12-19
Utlysning av Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2019

Karolinska Institutet (KI) utlyser medel för pedagogiskt inriktade utvecklingsprojekt 2019. KI:s pedagogiska projektmedel syftar till att åstadkomma pedagogisk utveckling och kvalitetshöjning i utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå vid KI.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2018 och sista ansökningsdag är den 19 mars 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel fattas i september/oktober 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga direkt efter att beslutet tagits.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson
Philip Malmgren: 070-568 65 28, philip.malmgren@ki.se2017-12-13
Utlysning av stöd till Forskar ST, kliniska postdoktorer, kliniska forskare och högre kliniska forskare 2019

Forskningsrådet utlyser stöd till kliniska forskartjänster 2019.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 5 februari 2018 och sista ansökningsdag är den 19 mars 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas av Forskningsrådet 26 juni 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

» Läs mer i utlysningen om Forskar ST
» Läs mer i utlysningen om Klinisk postdoktor
» Läs mer i utlysningen om Klinisk forskare
» Läs mer i utlysningen om Högre kliniska forskare

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson@sll.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se   Aktuella utlysningar:

- ALF Medicin 2019
- ALF Pedagogik 2019
- NSV-projekt 2019
- Forskar ST 2019
- Klinisk postdoktor 2019
- Klinisk forskare 2019
- Högre klinisk forskare 2019
- KIs pedagogiska medel 2019
- Innovationsfonden 2018


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Henrik Enocsson
tel: 072-469 86 08
henrik.enocsson@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Johan Schuber
jschuber@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in