Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2017-04-25
Utlysning Trafik och Region 2018

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockholms läns landsting, SLL, samverkar kring utbildning, forskning och innovation inom landstingets kärnområden. Landstinget vill bidra till att forskning som stärker landstingets verksamheter bedrivs vid KTH.

Aktuell utlysning, Trafik och Region 2018, omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Utlysningen av medel från SLL uppgår preliminärt till 3 miljoner kronor för perioden 2018-2019. Varje enskilt projekt kan beviljas medel med max 1 miljon kronor per år, för maximalt två år, med start 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018. Det enskilda projektet ska medfinansieras med lika mycket medel från KTH som ansökan till SLL uppgår till. Medfinansieringen, godkänd av prefekt, kan vara in kind.

Ansökningsperioden startar den 25 april 2017 och sista ansökningsdag är den 14 september 2017 kl. 18.00.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting:
Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys: 08-686 16 34, gabriella.nilsson@sll.se

Regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting
Jonas Edholm, Handläggare: 073-087 44 82, jonas.edholm@sll.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Blaus Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan
FoU-ledningens kansli, Karolinska universitetssjukhuset
Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@sll.se2017-04-21
Utlysning av förstudiemedel 2018 inom landstingssamarbetet SU-SLL

Som en vidareutveckling av samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet utlyses nu medel för kortare förstudier under 2018 (3-6 månader, 50.000 kr - 400.000 kr).

Syftet är att stödja utforskande av samarbetsmöjligheter, initiativ till gemensamma forskningssamarbeten och utveckling av forskningsansökningar.

Förstudiernas ämnen ska ha hög relevans för landstingets verksamheter och vetenskaplig förankring som potentiellt kan utmynna i gemensamma forskningsansökningar.

Ansökningsperioden startar den 24 april 2017 och sista ansökningsdag är den 5 oktober 2017 kl. 18.00.

Besked om tilldelning beräknas komma i början av december 2017.

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Koordinator vid Stockholms universitet, Samverkansavdelningen:
Charlotte Rossland; 073-707 88 59, charlotte.rossland@su.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Blaus Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan
FoU-ledningens kansli, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting
Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@karolinska.se2017-04-07
Hälsa, Medicin och Teknik 2018 - utlysning av medel

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL) utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Utlysningen uppgår till 14,5 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år. Notera att såväl duration som årsbudget kan bli mindre. Utlysningen omfattar både medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats för 2017 men inte för 2018.

I varje ansökan ska två ledare identifieras - ordförande och vice ordförande. En av dessa personer ska vara anställd vid KTH (professor eller docent) och den andra vid SLL-finansierad verksamhet (disputerad och kliniskt verksam).

Ansökningsperioden för HMT 2018 startar den 10 april 2017 och sista ansökningsdag är den 15 juni kl. 18.00.

Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas under hösten och beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2018. För år två och tre gäller att projektet rekommenderas anslag.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktperson för KTH:
Natalia Kotova, 790 82 56, kotova@kth.se

Kontaktpersoner för SLL:
Lena Olsén, 517 793 56, lena.olsen@sll.se
Kristin Blidberg, 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se2017-03-04
Avslutad - utlysning av NSV 2018 - Nätverkssjukvården i SLL

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut meddelas alla sökande i september.2017-03-21
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2018
Avslutad - utlysning av KIs pedagogiska medel 2018
Avslutad - utlysning av stöd till Forskar ST 2018
Avslutad - utlysning av stöd till kliniska postdoktorer 2018
Avslutad - utlysning av stöd till kliniska forskare 2018
Avslutad - utlysning av stöd till högre kliniska forskare 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.2017-02-21
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut meddelas alla sökande i september.   Aktuella utlysningar:

- HMT 2018
- SU-SLL 2018
- Trafik och Region 2018


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Johan Schuber
jschuber@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in