Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2017-02-21
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut meddelas alla sökande i september.2017-02-03
Utlysning av medel till Forskar ST 2018

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till sex Forskar ST-förordnanden. Satsningen görs för att stärka den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården.

Stödet riktar sig till dig som har en anställning som ST-läkare och är registrerad doktorand. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.

Stödet uppgår till 400 000 kr per år under två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 6 februari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2016. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

Vem kan söka?
Du som söker Forskar ST:
- ska ha en anställning som ST-läkare, enligt anställningsavtal, inom Stockholms läns landsting eller vårdenhet som har avtal med Stockholms läns landsting vid tidpunkten för ansökan,
- får ha utfört högst 42 godkända ST-månader (inkluderar all genomförd ST),
- ska vara registrerad doktorand, men inte ha genomfört halvtidskontroll, vid ansökningstillfället.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se
Eva Johansson: 070-00 289 25. eva.c.johansson@karolinska.se2017-02-03
Utlysning av medel till kliniska postdoktorer och kliniska forskare 2018

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till tio kliniska postdoktorer och fem kliniska forskare. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Stödet uppgår till 500 000 kronor per forskare och år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Kliniska postdoktorer: Stödet är riktat till dig som är nydisputerad och kliniskt verksam för fortsatt forskning efter disputationen. Forskningen ska kunna bedrivas på motsvarande halvtid.

Kliniska forskare: Stödet är riktat till dig som är kliniskt verksam och som i viss utsträckning är etablerad självständig forskare men som ännu inte innehar anställning som lektor/adjungerad lektor, adjunkt eller professor/adjungerad professor. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid.

Du som söker ska ha en tillsvidareanställning inom Stockholms läns landsting eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 6 februari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se2017-02-03
Utlysning av medel till högre kliniska forskare 2018

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till tio högre kliniska forskare. Det är en satsning för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Stödet uppgår till 400 000 kronor per forskare och år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Satsningen genomförs under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas.

Stödet är riktat till dig som är kliniskt verksam och har en väl etablerad forskning men som ännu inte innehar en anställning som lektor, professor eller adjungerad professor. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande 30 procent i kombination med klinisk tjänstgöring på minst 50 procent.

Du som söker ska vara kliniskt verksam och ha en tillsvidareanställning på minst 80 procent inom Stockholms läns landsting eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 6 februari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se2017-01-02
Utlysning av Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2018

Styrelsen för utbildning utlyser projektmedel för pedagogiskt inriktade projekt. I år utlyses 1,9 miljoner kronor att fördelas mellan de i bedömningen högst prioriterade projekten.

Ansökningsperioden startar den 1 januari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om beviljande fattas av Styrelsen för utbildning vid möte september/oktober 2017.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Vid frågor om KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren, 070-568 65 28, philip.malmgren@ki.se

Vid frågor om ansökningssystemet/teknisk support:
Lena Olsén, 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Susanne Kalén, 123 146 29, susanne.b.kalen@sll.se2016-12-15
Utlysning av ALF Pedagogik projektmedel för 2018

KI/SLL Utbildningsråd utlyser projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 3,7 miljoner kronor för 2018. Medel kan beviljas för ett till tre år.

Vem kan söka?
ALF-projektmedel kan sökas av en enskild forskare som också är projektledare och ansvarig för projektet.

Sökande ska vara disputerad med pedagogisk funktion och ha en anställning/förordnande vid Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, lärosäten som Stockholms läns landsting har utbildningsavtal med eller vårdenhet som utför vård åt landstinget enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Susanne Kalén, 123 146 29, susanne.b.kalen@sll.se
Teknisk support: Lena Olsén, 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se2016-12-15
Utlysning av NVS 2018 - Nätverkssjukvården i SLL

Stockholms läns landsting utlyser medel i en ny satsning.

Utlysningen avser projektmedel och uppgår preliminärt till totalt 6,7 miljoner kronor för 2018. Medel kan sökas för ett till tre år med upp till 500 000 kronor per projekt och år.

Vem kan söka?
I varje ansökan ska två ledare identifieras, ordförande och vice ordförande. En av dessa personer ska vara anställd vid ett akutsjukhus och/eller en geriatrisk klinik (motsvarande) och/eller en universitetssjukvårdsenhet och den andra inom primärvården.

Ordförande ska vara disputerad och vice ordförande ska v ara disputerad eller kan vara registrerad doktorand. Behörigheten ska vara uppnådd vid ansökningstillfället. Om vice ordförande är doktorand kan inte ordförande vara dennes handledare.

Ordförande och vice ordförande ska vara kliniskt verksamma och ha en tillsvidareanställning på minst 30 procent hos en vårdgivare inom Stockholms läns landsting eller vid en vårdenhet som utför vård åt landstinget enligt vårdavtal och är placerad i Stockholms län.

Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården kan söka dessa projektmedel.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2017 och sista ansökningsdag är den 3 april 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se   Aktuella utlysningar:

- NVS-projekt 2018
- ALF Pedagogik 2018
- KIs pedagogiska medel 2018
- Forskar ST 2018
- Klinisk postdoktor 2018
- Klinisk forskare 2018
- Högre klinisk forskare 2018


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NVS och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NVS och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Johan Schuber
jschuber@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson på KTH resp SLL för Trafik:
Johan Schuber
jschuber@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in