Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2018-05-08
Utlysning av CIMED forskarmånader 2019-2021

CIMED utlyser medel för tid för forskning till kliniska forskare på Campus Flemingsberg. Stödet delas ut på junior och senior nivå och är riktat till dig som är kliniskt verksam och i viss utsträckning etablerad forskare.

Stödet omfattar 1 - 3 månaders heltid forskningstid per år men kan delas upp i deltid om så önskas. Stödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år.

Ansökningsperioden startar den 9 maj 2018 och sista ansökningsdag är den 13 juni 2018 klockan 18.00.

Besked om fördelning skickas till alla sökande i oktober 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson för CIMED:
Amanda Klein, 079 – 068 09 43, amanda.klein@ki.se

Kontaktpersoner för SLL:
Henrik Enocsson Zotterman, 072-469 86 08, henrik.enocsson-zotterman@sll.se
Sofia Baez-Catalan, 08-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se2018-04-24
Hälsa, Medicin och Teknik 2019 - utlysning av medel

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL) utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Utlysningen uppgår till 15 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år. Notera att såväl duration som årsbudget kan bli mindre. Utlysningen omfattar både medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats för 2018 men inte för 2019.

Ansökningsperioden för HMT 2019 startar den 25 april 2018 och sista ansökningsdag är den 11 juni 2018 kl. 18.00.

Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas under hösten och beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2019. För år två och tre gäller att projektet rekommenderas anslag.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktperson för KTH:
Natalia Kotova, 790 82 56, kotova@kth.se

Kontaktpersoner för SLL:
Elisabet Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.rendahl@sll.se
Henrik Enocsson Zotterman, 072-469 86 08, henrik.enocsson-zotterman@sll.se
Kristin Blidberg, 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se2018-04-24
Avslutad - Core Faciliteter inom forskning för perioden 2019-2021

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2018 och formellt beslut tas under hösten 2018.2018-04-24
Avslutad - NSV 2019 Nätverkssjukvården i SLL

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av stöd till Forskar ST, kliniska postdoktorer, kliniska forskare och högre kliniska forskare 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas av Forskningsrådet 26 juni 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas i september/oktober 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning om metodutveckling av partikelutredning i tunnelbanan

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Besked om fördelning av medel ges i april 2018.2018-02-19
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.   Aktuella utlysningar:


- HMT 2019
- CIMED Forskarmånader


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Henrik Enocsson Zotterman
tel: 072-469 86 08
henrik.enocsson-zotterman@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Viktoria Halltell
halltell@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in