Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2017-03-21
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2018
Avslutad - utlysning av KIs pedagogiska medel 2018
Avslutad - utlysning av stöd till Forskar ST 2018
Avslutad - utlysning av stöd till kliniska postdoktorer 2018
Avslutad - utlysning av stöd till kliniska forskare 2018
Avslutad - utlysning av stöd till högre kliniska forskare 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.2017-02-21
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut meddelas alla sökande i september.2016-12-15
Utlysning av NSV 2018 - Nätverkssjukvården i SLL

Stockholms läns landsting utlyser medel i en ny satsning.

Utlysningen avser projektmedel och uppgår preliminärt till totalt 6,7 miljoner kronor för 2018. Medel kan sökas för ett till tre år med upp till 500 000 kronor per projekt och år.

Vem kan söka?
I varje ansökan ska två ledare identifieras, ordförande och vice ordförande. En av dessa personer ska vara anställd vid ett akutsjukhus och/eller en geriatrisk klinik (motsvarande) och/eller en universitetssjukvårdsenhet och den andra inom primärvården.

Ordförande ska vara disputerad och vice ordförande ska v ara disputerad eller kan vara registrerad doktorand. Behörigheten ska vara uppnådd vid ansökningstillfället. Om vice ordförande är doktorand kan inte ordförande vara dennes handledare.

Ordförande och vice ordförande ska vara kliniskt verksamma och ha en tillsvidareanställning på minst 30 procent hos en vårdgivare inom Stockholms läns landsting eller vid en vårdenhet som utför vård åt landstinget enligt vårdavtal och är placerad i Stockholms län.

Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården kan söka dessa projektmedel.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2017 och sista ansökningsdag är den 3 april 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se   Aktuella utlysningar:

- NSV-projekt 2018


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Johan Schuber
jschuber@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson på KTH resp SLL för Trafik:
Johan Schuber
jschuber@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in