Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2018-10-26
Avslutad - Utlysning Innovationsfond för Stockholms läns landsting, för medelstilldelning 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om tilldelning beräknas vara klart senast 31 december 2018.2018-10-25
Beslut har fattats om fördelningen av projektmedel för Lilla barnets fond 2019

Mail angående detta har skickats från Info_SLLFoUUI.lsf@sll.se till alla sökande.


2018-10-18
Beslut har fattats om fördelningen av projektmedel för CIMED forskarmånader 2019

Mail angående detta har skickats från Info_SLLFoUUI.lsf@sll.se till alla sökande.


2018-10-17
Beslut har fattats om fördelningen av projektmedel för HMT projektmedel 2019

Mail angående detta har skickats från Info_SLLFoUUI.lsf@sll.se till alla sökande.


Beslut har fattats om fördelningen av projektmedel för ALF Medicin 2019, ALF Pedagogik 2019 och NSV 2019

Mail angående detta har skickats från Info_SLLFoUUI.lsf@sll.se till alla sökande.2018-10-11
Utlysning Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården 2019

Stockholms läns landsting arbetar aktivt med att förbättra effektiviteten och inom givna ekonomiska ramar leverera uppdrag till hälso- och sjukvårdens utförare. Nya arbetssätt och metoder inom både administration och verksamhet måste skapas och processer måste bli smartare så att landstingets invånare får bästa möjliga samhällsservice.

För att vägen mellan forskning och klinisk tillämpning ska gå snabbare och ge säker och kostnadseffektiv vård måste nya metoder, processer, tekniker och affärsmodeller tas fram bland annat tillsammans med näringslivet. Därför gör nu Stockholms läns landsting en tydlig prioritering och utlyser projektmedel för att utveckla, anpassa och applicera en prestationsbaserad betalningsmodell för hälso- och sjukvården. Projektet ska genomföras tillsammans med konkurrensutsatt näringslivspartner.

Syftet med utlysningen är att åstadkomma en fungerande modell som gör nytta i vården. Betalningsmodellen ska vara generisk och kunna utvecklas, anpassas och appliceras inom samtliga vårdområden i Stockholm läns landsting.

Ansökningsperioden startar den 11 oktober 2018 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 27 november 2018 kl. 18.00. Besked till de sökande ges efter beslut den 20 december 2018.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Annette Alkebo: 072-569415, annette.alkebo@sll.se

För frågor kring webbansökan
Sofia Baez-Catalan: 070-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se2019-09-16
Avslutad - Utlysning Trafik och Region 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas i oktober/november 2019.2018-09-05
Avslutad - Stöd till Klinisk forskare med vårdutbildning 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas i november 2018.   Aktuella utlysningar:

- Ny betalningsmodell HSV 2019


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Sofia Baez-Catalan
tel: 070-737 45 18
sofia.p.baez-catalan@sll.se


Henrik Enocsson Zotterman
(Föräldraledig juli - november)
tel: 070-7375734
henrik.enocsson-zotterman@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


KTH resp SLL för Trafik och Region:
Viktoria Halltell
halltell@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.se


Nya betalningsmodeller HSV 2019:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.se

Sofia Baez-Catalan
tel: 070-737 45 18
sofia.p.baez-catalan@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in