Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2018-01-31
Utlysning av medel för core faciliteter inom forskning för perioden 2019-2021

Centrala satsningar på core faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL), via tidigare Forsknings strategiska kommittén (nuvarande Forskningsrådet) och Styrelsen för forskning har varit prioriterade under en längre tid. En utlysning av medel för core faciliteter ägde rum under våren 2015. Innevarande medelsperiod är till och med 2018. En ny utlysning av medel för core faciliteter äger rum 2018, där medel blir tillgängliga från och med 2019.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 februari 2018 och sista ansökningsdag är den 3 april 2018 kl. 18.00.

Preliminärt beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2018 och formellt beslut tas under hösten 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

» Länk till frågor och svar om utlysningen (KI:s webb)

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner SLL
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se
Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson-zotterman@sll.se

Kontaktpersoner KI
Mats Andersson: 08-524 86 247, mats.andersson.2@ki.se
Ingrid Wallenstein: 08-524 86 517, ingrid.wallenstein@ki.se2017-12-20
Utlysning av NSV 2019 - Nätverkssjukvården i SLL

Stockholms läns landsting utlyser medel för Nätverkssjukvården i SLL 2019 för att främja forskningen i nätverkssjukvården.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 1 januari 2018 och sista ansökningsdag är den 9 april 2018 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner
Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson-zotterman@sll.se
Annelie Mansén: 070-635 30 64, anneli.mansen@sll.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@sll.se2018-03-20
Avslutad - utlysning av stöd till Forskar ST, kliniska postdoktorer, kliniska forskare och högre kliniska forskare 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas av Forskningsrådet 26 juni 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas i september/oktober 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning om metodutveckling av partikelutredning i tunnelbanan

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Besked om fördelning av medel ges i april 2018.2018-02-19
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.   Aktuella utlysningar:


- NSV-projekt 2019
- Core faciliteter 2019-2021


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Henrik Enocsson Zotterman
tel: 072-469 86 08
henrik.enocsson-zotterman@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Viktoria Halltell
halltell@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in