Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2016-12-05
Seminarier inför ALF Medicin 2018

Välkommen till seminarium inför årets ansökan om ALF Medicin 2018. Vad är ALF-medel, vem kan söka, hursöker man och vad innehåller en bra ansökan?.

Lyssna på och ställ frågor till professor Lennart Svensson, Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Han är ordförande i prioriteringsgruppen för infektion, inflammation och immunologiska sjukdomar (PG3) och har stor erfarenhet av bedömning och prioritering av ansökningar om forskningsanslag.

Medverkar gör också Lena Olsén, handläggare, FoU-ledningen Karolinska Universitetssjukhuset.

Tre tillfällen i januari 2017:
24 januari kl. 12.00-13.30, SÖS, sal Gentz, entréplanet (tag vänster vid bankomaten, längst ner i korridoren tag vänster igen, passera hiss P och sväng höger)

25 januari kl. 12.00-13.30, Karolinska Huddinge, K2-huset, K64, kursrum 2

26 januari kl. 12.00-13.30, Karolinska Solna, Leksellsalen, Eugeniahemmet,T3:02
Sista anmälningsdag för alla seminarier är den 18 januari.

Gör din anmälan till ALF Medicin-seminariet » här

Vi bjuder på lunchsmörgås från kl. 11.45 på respektive ställe.2016-12-02
Utlysning av medel till högre kliniska forskare 2018

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till tio högre kliniska forskare. Det är en satsning för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Stödet uppgår till 400 000 kronor per forskare och år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Stödet är riktat till dig som är kliniskt verksam och har en väl etablerad forskning men som ännu inte innehar en anställning som lektor, professor eller adjungerad professor. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande 30 procent i kombination med klinisk tjänstgöring på minst 50 procent.

Du som söker ska vara kliniskt verksam och ha en tillsvidareanställning på minst 80 procent inom Stockholms läns landsting eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 6 februari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se2016-12-02
Utlysning av medel till Forskar ST 2018

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till sex Forskar ST-förordnanden. Satsningen görs för att stärka den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården.

Stödet riktar sig till dig som har en anställning som ST-läkare och är registrerad doktorand. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.

Stödet uppgår till 400 000 kr per år under två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 6 februari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2016. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

Vem kan söka?
Du som söker Forskar ST:
- ska ha en anställning som ST-läkare, enligt anställningsavtal, inom Stockholms läns landsting eller vårdenhet som har avtal med Stockholms läns landsting vid tidpunkten för ansökan,
- får ha utfört högst 42 godkända ST-månader (inkluderar all genomförd ST),
- ska vara registrerad doktorand, men inte ha genomfört halvtidskontroll, vid ansökningstillfället.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se
Eva Johansson: 070-00 289 25. eva.c.johansson@karolinska.se2016-12-02
Utlysning av medel till kliniska postdoktorer och kliniska forskare 2018

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till tio kliniska postdoktorer och fem kliniska forskare. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Stödet uppgår till 500 000 kronor per forskare och år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år.

Kliniska postdoktorer: Stödet är riktat till dig som är nydisputerad och kliniskt verksam för fortsatt forskning efter disputationen. Forskningen ska kunna bedrivas på motsvarande halvtid.

Kliniska forskare: Stödet är riktat till dig som är kliniskt verksam och som i viss utsträckning är etablerad självständig forskare men som ännu inte innehar anställning som lektor/adjungerad lektor, adjunkt eller professor/adjungerad professor. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid.

Du som söker ska ha en tillsvidareanställning inom Stockholms läns landsting eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal.

Ansökan
Ansökningsperioden startar den 6 februari 2017 och sista ansökningsdag är den 20 mars 2017 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2017. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktpersoner
Lena Olsén: 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Kristin Blidberg: 072-598 12 65, kristin.blidberg@karolinska.se2016-10-24
Innovationsfonden 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår.   Aktuella utlysningar:Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@karolinska.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@karolinska.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.e.eriksson@karolinska.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Josefina Lindqvist Hoffmann
tel: 070-493 60 91
joslin@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson på KTH resp SLL för Trafik:
Josefina Lindqvist Hoffmann
tel: 08-790 60 32
joslin@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in