Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2018-06-12
Utlysning Trafik och Region 2019

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockholms läns landsting, SLL, samverkar kring utbildning, forskning och innovation inom landstingets kärnområden. Landstinget vill bidra till att forskning som stärker landstingets verksamheter bedrivs vid KTH.

Aktuell utlysning, Trafik och Region 2019, omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Utlysningen av medel från SLL uppgår preliminärt till 3 miljoner kronor för perioden 2019-2020. Varje enskilt projekt kan beviljas medel med max 1 miljon kronor per år, för maximalt två år, med start 2019. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2019.

Ansökningsperioden för Trafik och Region 2019 pågår från den 14 juni 2018 till och med den 13 september 2018 kl. 18.00.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting:
Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys: 08-686 16 34, gabriella.nilsson@sll.se

Regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting
Jonas Edholm, Handläggare: 073-087 44 82, jonas.edholm@sll.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.rendahl@sll.se

Koordinator vid KTH:
Viktoria Halltell, 070-190 13 59, halltell@kth.se

För frågor kring webbansökan
Sofia Baez-Catalan: 070-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se2018-05-08
Utlysning av CIMED forskarmånader 2019-2021

CIMED utlyser medel för tid för forskning till kliniska forskare på Campus Flemingsberg. Stödet delas ut på junior och senior nivå och är riktat till dig som är kliniskt verksam och i viss utsträckning etablerad forskare.

Stödet omfattar 1 - 3 månaders heltid forskningstid per år men kan delas upp i deltid om så önskas. Stödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år.

Ansökningsperioden startar den 9 maj 2018 och sista ansökningsdag är den 13 juni 2018 klockan 18.00.

Besked om fördelning skickas till alla sökande i oktober 2018.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson för CIMED:
Amanda Klein, 079 – 068 09 43, amanda.klein@ki.se

Kontaktpersoner för SLL:
Henrik Enocsson Zotterman, 072-469 86 08, henrik.enocsson-zotterman@sll.se
Sofia Baez-Catalan, 08-737 45 18, sofia.p.baez-catalan@sll.se2018-06-12
Avslutad - Hälsa, Medicin och Teknik 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas under hösten 20182018-04-24
Avslutad - Core Faciliteter inom forskning för perioden 2019-2021

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut om fördelning av medel kommer att fattas i juni 2018 och formellt beslut tas under hösten 2018.2018-04-24
Avslutad - NSV 2019 Nätverkssjukvården i SLL

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av stöd till Forskar ST, kliniska postdoktorer, kliniska forskare och högre kliniska forskare 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas av Forskningsrådet 26 juni 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning av Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel fattas i september/oktober 2018.2018-03-20
Avslutad - utlysning om metodutveckling av partikelutredning i tunnelbanan

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Besked om fördelning av medel ges i april 2018.2018-02-19
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2019

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2018.   Aktuella utlysningar:


- Trafik och Region 2019
- CIMED Forskarmånader


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Henrik Enocsson Zotterman
tel: 072-469 86 08
henrik.enocsson-zotterman@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Viktoria Halltell
halltell@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in