Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Fakturering
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Här får du information om hur beviljade medel ska utbetalas med mera.

    » Registrera fakturaunderlag  
   
» Anvisningar fakturering  


Fakturaunderlag och samlingsfakturaunderlag registreras två gånger per år (halvårsvis) av ansvarig controller.

Fakturering för halvår 1 2018 ska göras via www.forskningsstod.sll.se senast den 27 augusti 2018.ALF Medicin-projekt, PPG-projekt, NSV-projekt
Vid frågor om fakturaunderlag/samlingsfakturaunderlag kontakta:
gunilla.el.eriksson@sll.se, tel. 070-484 62 74

ALF Pedagogik
Vid frågor om fakturaunderlag/samlingsfakturaunderlag kontakta:
magnus.hammarberg@sll.se, tel. 737 48 89