Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Acknowledgement
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
I acknowledgements avtackas stöd enligt följande riktlinjer:

ALF-projektmedel:
Supported by grants provided by the Stockholm County Council (ALF project).

NSV-projektmedel:
Supported by grants provided by the Stockholm County Council (NSV project).

Förordnande som Forskar ST:
NN was supported by the Stockholm County Council (combined clinical residency and PhD training program).

Förordnande som klinisk postdoktor:
NN was supported by the Stockholm County Council (clinical postdoctorial appointment).

Förordnande som klinisk forskare/högre kliniska forskare:
NN was supported by the Stockholm County Council (clinical research appointment).